Projekti

Publikacija „Lekcije o odbrani: Da li je moguće stvarati umetnost revolucionarno?“
Publikacija Lekcije o odbrani: Da li je moguće stvarati umetnost revolucionarno? je nastala u okviru projekta Lekcije o odbrani i nastavak je publikacije Lekcije o odbrani: Prilozi za analizu kulturne delatnosti NOP-a  objavljenje 2016. Iz predgovora: „Ako revolucija može umetnosti dati dušu, onda umetnost može postati ustima revolucije.“ (Lunačarski) Zbornik koji je pred vama ‒ Lekcije o odbrani: […]
Da li je moguće stvarati umetnost revolucionarno?
Konferencija „Da li je moguće stvarati umetnost revolucionarno?“ deo je projekta „Lekcije o odbrani“ koji realizuje udruženje KURS.Konferencija okuplja učesnike i učesnice sa područja bivše Jugoslavije: Vidu Knežević, Gala Kirna, Miklavža Komelja, članice zagrebačkog kustoskog kolektiva BLOK - Ivanu Hanaček, Anu Kutleša i Vesnu Vuković i članove grupe KURS - Miloša Miletića i Mirjanu Radovanović. […]
Solidarnost – Internacionalnim brigadama
Udruženje KURS i udruženje Španski borci 1936-1939 su tokom 2106. godine pokrenuli zajedničku inicijativu za oslikavanje murala kojim bi se obeležila osamdeseta godišnjica osnivanja Internacionalinh brigada i odala posačast borcima koji su pružili otpor tada rastućem fašizmu. Španski rat koji je po mnogo čemo osoben, izrazito karakterišu dve činjenice: prva, Španski rat bio je prolog, […]
Lekcije o odbrani
Publikacija Lekcije o odbrani: Prilozi za analizu kulturne delatnosti NOP-a nastala je kao rezultat istraživanja rađenog tokom 2016. godine. Autori su Miloš Miletić i Mirjana Radovanović, članovi udruženja KURS i Mirjana Dragosavljević istoričarka umetnosti. Istraživanje sagledava pojedine segmente razvoja kulture i kulturne politike unutar partizanskog pokreta, s akcentom na period postojanja „Užičke republike“ i održavanja […]
Tvornice radnicima
KURS je na poziv kustoskog kolektiva BLOK iz Zagreba učestovao na Urban festivalu 13 i tom prilikom je oslikan mural Tvornice radnicima u fabrici ITAS-Prvomajska u malom hrvatskom gradiću Ivancu. Oslikavanjem murala u fabrici ITAS Prvomajska u Ivancu želeli smo pre svega da pružimo podršku radničkom organizovanju i borbi koja se odupire tržišnoj logici i […]
KURS Ilustracije za LMD
Na poziv kustoskinje Ivane Hanaček, za decembarsko izdanja hrvatskog Le Monde diplomatique KURS je ilustrovao pet tekstova.              
Mural 20. Oktobar
Mural 20. Oktobar obeležava sedamdesetogodišnjicu oslobođenja Beograda, kojim je okončana 1287 dana duga nemačka okupacija glavnog grada Jugoslavije. U toku borbi za oslobođenje Beograda poginulo je 2.953 pripadnika Narodno oslobodilačka vojske Jugoslavije (NOVJ) i 976 pripadnika Crvene armije. Osim što beleži značajan datum u našoj istoriji, mural „20. OKTOBAR” treba da nas podseća na dugotrajnu borbu […]
1 2 3