Projekti

Rad „Ovde ostati“ je intervencija u javnom prostoru nastala u okviru umetničkog rezidencijalnog programa u sklopu javnog poziva za produkciju umetničkih radova u zajednici Građanki svom gradu u partnerstvu s Kantrida FKK 2020 – Europski kvart kulture. Ovaj rad se bazira na kraćem istraživanju istorijata 3. maja, te njegovoj vizualnoj arhivi. Motivi iz istorije brodogradilišta […]
4. – 21. 12. 2019. BAZA, B. Adžije 11, Zagreb Izložba “Lekcije o odbrani” novi je korak u višegodišnjem KURS-ovom istraživanju kulture u Narodnooslobodilačkom pokretu. Fotografije, arhivski materijali i istraživački uvidi iz prethodnih faza prevode se u likovni jezik, seriju grafika popraćenu tekstovima. Namjera je da se ovom historijskom primjeru, umjetničkoj praksi u okvirima revolucionarne […]
Mural solidarnosti
Mural solidarnosti Bitola, Severna Makedonija jun 2020. Dimenzija: 18×6,5m Produkcija: Факултет за работи што не се учат i Narodni teatar Bitola. Treći po redu mural KURS-a na temu solidarnosti je oslikan na fasadi nekadašnjeg bioskopa Partizan u Bitoli. Na muralu se nalaze stihovi iz Pesme solidarnosti Bertolta Brechta. Prva dva KURS murala o solidarnosti se […]
Šta znamo o solidarnosti? – (Ne)Mogući primeri iz prošlosti
Šta znamo o solidarnosti? - (Ne)Mogući primeri iz prošlosti je umetnički rad u okviru izložbe The Lasting Effect u Ramali, koja je održana u sklopu palestinskog bijenala Qalandiya International. Rad se sastoji iz murala u istorijskom delu Ramale i Zidnih novina.
„Gradove smo vam podigli“ vizuelizacija istraživanja
Od teksta do izložbene didaskalije: kako vizuelizovati istraživanja Glavni zadatak KURS-a je bio da teorijsku, analitičku i arhivsku građu, nastalu i prikupljenu tokom istraživanja sprovedenih za potrebe izložbe “Gradove smo vam podigli“, prevede u vizuelni jezik i koherentnu reprezentacijsku celinu. Kolažni pristup u obradi je bio način da se na što jasnije prikaže kompleksnost tema […]
Crtice o borbi
“Ne vode se revolucije da se o njima pišu pjesme. I pjesme i revolucije rađaju se da bi se sačuvali dostojanstvo čovjeka, njegovo osnovno ljudsko pravo na mir, na slobodu, na stvaralaštvo.” Juro Kaštelan „Crtice o borbi“ je kolektivni umetnički rad KURS-a i Bojana Krivokapića. Rad svojim sadržajem adresira neke od najprisutnijih socijalnih problema savremenog […]
Zastava za Anafartalar Çarşısı
Rad se sastoji od pesme „The Great Humanity“ poznatog turskog pesnika Nazima Hikmeta, i ilustracije narodnog kolektivnog plesa. Nazim Hikmet je kao komunista osuđivan i progranan iz Turske. Rehabilitovan je 2009. godine, 46 godina nakon smrti. Iako je rad* sačinjen od dva opšte prihvaćena elementa, njihovim povezivanjem i stavljanjem u javni prostor izaziva različita čitanja […]
Vratimo socijalizam u igru
Klijent: Centar za politike emancipacije Opis: Dizajn i prelom publikacije; dizajn programa konferencije Godina: 2015.
1 2 4