Intervencija na zidu u okviru izložbe OVO JE MURAL

Foto: Srđan Veljović

 

Mural, akril na zidu
CZKD, Beograd, avgust 2022.
Kustos Dejan Vasić

 


II Benjaminova teza O shvatanju istorije kaže: “Istorijski artikulisati prošlost ne znači spoznati je ‘kakva je, u stvari, bila’. To znači ovladati sećanjem onako kako blesne u trenutku opasnosti.”

***
Za intervenciju na zidu CZKD-a odabrali smo deo teksta Đura Tiljaka, povodom Izložbe umjetnika partizana u Šibenuku, koja je održana od 4. do 11. februara 1945. Njegov krtički tekst se dotiče nekoliko tema, a citat koji smo stavili na zid postvalja pitanje gde je teren borbe. Ovo pitanje je ponovo aktuelno u situaciji u kojoj lokalne desničariske grupe štite jedan nelegalno oslikani zid sa portretom ratnog zločinca, dok državni organi ne žele da reaguju ili ignorišu zahteve građana da se slika ukloni i tako staju u njegovu odbranu. U isto vreme protivnici „murala“ se povlače u galerije i borba se premešta u domen kulture. Zato, deluje kao da teren borbe ne postoji, da je prepušten desnici, ili da u ovom trenutku levica nema adekvatan odgovor i snage da reaguje.
Tiljak završava svoj tekst pitanjem „…ne raščistimo li danas ove pojmove, ne shvatimo li sadašnjicu i zadatke koji nam se nameću, kako ćemo i kojim sredstvima na borbenom planu pobijati ostatke fašizma?“. Na šta bi mi dodali da pored ostataka imamo i nove izdanke fašizma i nacionalizma protiv kojih za sada ne uspevamo da se borimo.

Citati su preuzeti iz knjige Đuro Tiljak, O građanskoj, socijalnoj i partizanskoj umjetnosti, Zagreb, 2021. Izdavač: [BLOK] | Lokalna baza za osvježavanje kulture.

Foto: KURS

O izložbi OVO JE MURAL više na sajtu CZKD-a.

Foto: Vlada Miladinović