O nama

kurs borbaKURS je osnovan 2010. godine u Beogradu. U našem radu se fokusiramo na teme, kao što su: problemi radnika u kulturi, umetnika, studenata, i kritički se odnosimo prema procesima istorijskog revizionizma, prekarizacije i fleksibilizacije radnih odnosa. U produkciji radova koristimo se arhivskim matrijalima, koje kombinujemo sa savremenim kontekstom kako bi odrđene teme dodatno aktuelizovali i približili publici.

Članovi i članice: Tanja Uverić, Jelena Grujičić Gautier, Mirjana Radovanović i Miloš Miletić