Projekti

Šta znamo o solidarnosti? – (Ne)Mogući primeri iz prošlosti
Šta znamo o solidarnosti? - (Ne)Mogući primeri iz prošlosti je umetnički rad u okviru izložbe The Lasting Effect u Ramali, koja je održana u sklopu palestinskog bijenala Qalandiya International. Rad se sastoji iz murala u istorijskom delu Ramale i Zidnih novina.
„Gradove smo vam podigli“ vizuelizacija istraživanja
Od teksta do izložbene didaskalije: kako vizuelizovati istraživanja Glavni zadatak KURS-a je bio da teorijsku, analitičku i arhivsku građu, nastalu i prikupljenu tokom istraživanja sprovedenih za potrebe izložbe “Gradove smo vam podigli“, prevede u vizuelni jezik i koherentnu reprezentacijsku celinu. Kolažni pristup u obradi je bio način da se na što jasnije prikaže kompleksnost tema […]
Crtice o borbi
“Ne vode se revolucije da se o njima pišu pjesme. I pjesme i revolucije rađaju se da bi se sačuvali dostojanstvo čovjeka, njegovo osnovno ljudsko pravo na mir, na slobodu, na stvaralaštvo.” Juro Kaštelan „Crtice o borbi“ je kolektivni umetnički rad KURS-a i Bojana Krivokapića. Rad svojim sadržajem adresira neke od najprisutnijih socijalnih problema savremenog […]
Zastava za Anafartalar Çarşısı
Rad se sastoji od pesme „The Great Humanity“ poznatog turskog pesnika Nazima Hikmeta, i ilustracije narodnog kolektivnog plesa. Nazim Hikmet je kao komunista osuđivan i progranan iz Turske. Rehabilitovan je 2009. godine, 46 godina nakon smrti. Iako je rad* sačinjen od dva opšte prihvaćena elementa, njihovim povezivanjem i stavljanjem u javni prostor izaziva različita čitanja […]
Vratimo socijalizam u igru
Klijent: Centar za politike emancipacije Opis: Dizajn i prelom publikacije; dizajn programa konferencije Godina: 2015.
KURS sveska #1
  Nakon više godina dizajniranja publikacija i promo materijala za partnerske organiacije, krećemo sa KURS produkcijom. KURS sveska #1 je prvi proizvod u okviru etikete Kabinet.  
Publikacija „Lekcije o odbrani: Da li je moguće stvarati umetnost revolucionarno?“
Publikacija Lekcije o odbrani: Da li je moguće stvarati umetnost revolucionarno? je nastala u okviru projekta Lekcije o odbrani i nastavak je publikacije Lekcije o odbrani: Prilozi za analizu kulturne delatnosti NOP-a  objavljenje 2016. Iz predgovora: „Ako revolucija može umetnosti dati dušu, onda umetnost može postati ustima revolucije.“ (Lunačarski) Zbornik koji je pred vama ‒ Lekcije o odbrani: […]
Solidarnost – Internacionalnim brigadama
Udruženje KURS i udruženje Španski borci 1936-1939 su tokom 2106. godine pokrenuli zajedničku inicijativu za oslikavanje murala kojim bi se obeležila osamdeseta godišnjica osnivanja Internacionalinh brigada i odala posačast borcima koji su pružili otpor tada rastućem fašizmu. Španski rat koji je po mnogo čemo osoben, izrazito karakterišu dve činjenice: prva, Španski rat bio je prolog, […]
1 2 3