I zna da na tim obalama nema ni mira ni odmora.

Foto Nataša Geleva
Kombinovana tehnika na platnu,

250×150 cm, 2022.


Na poziv Bojane Piškur, 2019. smo dizajnirali katalog za izložbu Southern constellations. Tokom rada na katalogu, uradili smo ilustracije mapa zemalja koje su u nekom trenutku bile članice Pokreta Nesvrstanih. Te mape su u kasnijim postavkama ili prezentacijama ove izložbe, ponovljenje u različitim medijumima i formatima.

Za izložbu u Skoplju, na inicijativu kustoskinje Ivane Vasev, ove mape dobijaju jedno novo izvođenje, ovog puta u formi umetničkog rada. Na platnu su prikazane mape koje uključuju članice Pokreta Nesvrstnih 1961. tokom prve zvanične konferencije, preklopljene sa mapom kasnijeg datuma, sa članicama koje su bile deo pokreta u trenutku 9. konferencije u Jugoslaviji.

Jukstapozicioniranjem mapa pratimo koliko se pokret širio i u kojim pravcima dok je Jugoslavija bila njegov deo. Mape su praćene stihovima makedonskog pesnika, partizana, koji je od 1971. do 1975. bio ambasador Jugoslavije u Senegalu, Ace Šopova, a zaslužan je za približavanje ideje pokreta u Makedoniji.

Sa ovom zastavom nastavljamo niz radova u kojima kombinujemo arhivske vizuelne materijale i poeziju, kao što su zastave u Rijeci ili mural u Bitolju za 15. Akto festival.

А знае дека на тие брегови нема ни мир ни починка.

I zna da na tim obalama nema ni mira ni odmora.

Ацо Шопов, Песна на црната жена, 1976.

Rad je realizovan po pozivu za učešće na izložbi WHICH SIDE ARE YOU ON: On the Non-Aligned Decolonial Constellation, koja je održana od 24. novembra do 16. decembra 2022. u foajeu Nacionalne opere i baleta u Skoplju.

Kustoski tim Bojana Piškur i Ivana Vaseva.

Više o izložbi i pratećem programu možete videti ovde i ovde.