Remembering Work as Political Sovereignty

Vanessa Vasić-Janeković

Vanessa Vasić-Janeković radi na presecima umetnosti, terorije i aktivizma, istraživanja i artikulacije registra i distribucije tenzija svojstvenih hijerarhijama znanja i njihovih ekonomskih temelja. Vanessa je pratila sve značajnije sukobe tokom 1990-tih, izveštavala o postojanju kampova u Bosni i pratila suđenje za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji i Ruandi. Ona je autorka teksta za 6-ti broj Zidnih novina sa naslovom "Crveno na crnom". Predavanje Remembering Work as Political Sovereignty održano je u Muzeju istorije Jugoslavije u sklopu programa Politike sećanja, Odseka za likovnu umetnost - Fakultet arhitekture i likovnih umetnosti - Norveški univerzitet nauke i tehnike, Trondhajm, Norveška. Kamera: Miloš Miletić Zvuk:Miloš Miletić Montaža:Miloš Miletić