Putujuće izložbe: sredstvo za narodno prosvećivanje

Putujuce-izlobe KURS

Putujuće izložbe: sredstvo za narodno prosvećivanje, 2020, ofset štampa, 22 x 27cm, tiraž 200 komada.

Autori: KURS – Mirjana Radovanović, Miloš Miletić
Izdavač: [BLOK] | Lokalna baza za osvježavanje kulture
Urednice: Ana Kutleša, Ivana Hanaček, Vesna Vuković

Iz uvoda

Radeći na istraživanju o kulturnim aktivnostima u Narodno-oslobodilačkom pokretu, a čiji su rezultati objavljeni u dve publikacije naišli smo na podatak o vozu sa putujućom izložbom koji je pokrenut 1945. godine u Srbiji. To nam je bilo zanimljivo otkriće, podatak na koji ranije nismo naišli. Iako smo kroz pomenuto istraživanje bili već upoznati sa značajem koji je rukovodstvo pokreta, a kasnije nove narodne vlasti u Jugoslaviji, pridavalo kulturi, bili smo iznenađeni informacijom da je bila organizovana izložba koja je vozom putovala kroz tek oslobođenu zemlju. Bilo nam je teško da zamislimo organizaciju i put takve izložbe, imajući u vidu ratna razaranja, probleme sa osnovnim životnim potrepštinama i Srbiju te 1945. godine, u kojoj još uvek traju sporadični obračuni sa četnicima.

U trenutku nalaženja ovih podataka predmet našeg istraživanja bio je period od 1941. do oslobođenja Beograda 1944. godine, tako da nismo mogli da se posvetimo detaljnom istraživanju arhive i potrazi za podacima o Pokretnoj izložbi. Ove godine smo uspeli da odvojimo vreme i pregledamo dokumente Ministarstva prosvete FDS – Odsek za narodno prosvećivanje, koji se nalaze u Arhivu Srbije.

U ovoj publikaciji ćemo kroz određenu vrstu hibridne forme, koja je kombinacija prepisa arhive, teksta i ilustracija, podeliti saznanja i informacije do kojih smo došli. Donosimo jedan segment priče o Pokretnoj izložbi temeljen isključivo na građi koja se nalazi u Arhivu Srbije.

Miloš Miletić i Mirjana Radovanović

Predgovor

Knjiga Putujuće izložbe: sredstvo za narodno prosvećivanje u hibridnom formatu spaja ono što se u svijetu umjetnosti zove “artist book” i ono što povijesne znanosti, prije svega arhivi, nazivaju “zbornikom dokumenata”. U bogato opremljenoj knjizi monografskog formata knjizi nalazi se istoimeni esej Udruženja Kurs (Mirjana Radovanović, Miloš Miletić) o usponima i padovima narodnog prosvjećivanja u prvim godinama po završetku Drugog svjetskog rata. Esej se temelji na studiji arhivskih dokumenta koji otkrivaju način funkcioniranja bibliovlaka/kinovlaka i pratećih biblio-kino-kamiona koji su u cilju decentralizacije kulturne proizvodnje i širenje prosvjetiteljskih ideja novog socijalističkog društva putovali u razne dijelove zemlje. U knjizi ćete pronaći i preslike dokumenta Ministarstva prosvjete iz Arhiva Srbije, prateće autorske ilustracije, nerijetko i njihovu kombinaciju. KURS nas vodi u kontekst tek uspostavljene Narodne Republike Srbije u kojoj pratimo lokalnu inačicu skromnije varijante sovjetskog Kinopoezda, kao i radne uvijete kulturnih radnika koji su sudjelovali u tom, za opismenjavanje stanovništva, važnom državnom projektu socijalističkog društva. KURS-ovo detaljno seciranje dinamike kulturnog vlaka, bez uljepšavanja teške svakodnevice i problema na koje su kulturni radnici naišli na putu narodnog prosvjećivanja.

Ivana Hanaček

Kolaž arhive, detalj iz knjige
Plan puta, ilustracija iz knjige

 

IMPRESUM

Izdavač: [BLOK] | Lokalna baza za osvježavanje kulture
Urednice: Ana Kutleša, Ivana Hanaček, Vesna Vuković
Tekst i ilustracije: KURS – Mirjana Radovanović, Miloš Miletić
Predgovor: Ivana Hanaček
Dizajn: KURS – Mirjana Radovanović, Miloš Miletić
Jezik: hrvatski, srpski
Povez: tvrdi
Broj strana: 68
Štampa: Tiskara Zelina
Tiraž: 200
Godina izdanja: 2020.

Knjiga je objavljena u okviru programa Mikropolitike.
Finansijski podržali: Gradski ured za kulturu Grada Zagreba, Ministarstvo kulture RH.

Cena: 75 kn ili 1200 dinara

Ukoliko želite da primerak knjige, za teritoriju Srbije pišite na kurs.org@gmail.com, za ostatak sveta na blok@blok.hr