Zidne novine

Zidne novine br. 1
Zidne novine su pokrenute u novembru 2013. godine u okviru kampanje “Kultura u protestu” Asocijacije NKSS. Zidne novine su likovno-informativni projekat, koji se lako umnožava i deli, i koji preko zidova lokalnih institucija kulture, organizacija u nezavisnom sektoru kao i drugih javnih prostora, dopire do šire publike i javnosti, i tako prenosi informacije o aktuelnim događajima i pokreće razmišljanje o njima. Putem ilustracija i kraćih tekstova, Zidne novine obrađuju goruće teme u našoj svakodnevici, ali i one iz prošlosti koje treba aktualizovati, govore o radnom položaju umetnika i radnika u sektoru kulture kao i o materijalnim uslovima u kojima oni žive.

Broj 1
Prekarni rad: Šta znamo o radnom položaju umetnika

Prvi broj Zidnih novina pod nazivom Prekarni rad: Šta znamo o radnom položaju umetnika? donosi kritička pojašnjenja pojmova kao što su prekarizacija, fleksibilizacija, eksploatacija itd, odnosno onih pojmova sa kojima se u polju umetnosti i kulture sve više susrećemo a koji su dominantna karakteristika celokupne društvene proizvodnje.

Zidne novine br. 2

Broj 2
Udruživanje i borba: Šta znamo o materijalnom položaju umetnika?

U drugom broju Udruživanje i borba: Šta znamo o materijalnom položaju umetnika? su tekstovi o materijalnom položaju umetnika koji su živeli i radili tokom tridesetih godina XX veka, o načinima borbe i udruživanja, njihovim učincima i posledicama za sledeće generacije, zatim o savremenom radnom i materijalnom statusu umetnika, te pitanjima kako dolaze do materijala i sredstava za rad, da li se i na koji način organizuju i šta zahtevaju.

Brojevi:

[hungryfeed url=”http://www.zidne.udruzenjekurs.org/feed/” template=”1″]