Unexpected Encounters

Unexpected Encounters_photo by joana-theuer
Unexpected Encounters, photo by Joana Theuer

KURS je u septembru 2013. na poziv Kontekst kolektiva iz Beograda učestvovao na izložbi Unexpected Encounters u galeriji Camera Austria u Gracu, koja je bila deo programa festivala Štajerska jesen (Steirischer herbst 2013) zajedno sa 0gms iz Sofije (Bugarska) i kolektivom Beirut iz Kaira (Egipat).

U okviru ove izložbe KURS je izveo vizuelnu intervenciju u formi zidnih slika u samoj galeriji Camera Austria. Ovaj rad je objedinio različite teme i koncepte koji se pojavljuju u okviru postavke Kontekst kolektiva od pitanja materijalnog položaja umetnika, studenata i radnika do predstavljanja njihove borbe za bolji položaj. Polazeći od arhivskog materijala prikupljenog tokom istraživačkog rada na ovim temama pokušali smo da analiziramo savremenu situaciju u kojoj se kao umetnici nalazimo u jako nezavidnom materijalnom položaju.