Stari prostori/Nova mesta

Banatska Dubica 3
Projekat Stari prostori/Nova mesta realizovan je 2012. godine i usmeren je ka promociji i afirmaciji umetničke prakse u javnom prostoru, posebno delovanja likovnih umetnika. U projetu se velika pažnja pridala sagledavanju mogućnosti saradnje sa lokalnim zajednicama i stanovništvom.

U okviru projekta realizovane su dve akcije oslikavanja javnih površina u Banatskoj Dubici i Opštini Sopot u selu Nemenikuće. Ove akacije su realizovane kroz saradnju sa lokalnom zajednicom i uključivanjem dece u kreiranje skica za murale.

Fotografije iz Banatske Dubice

Fotografije iz Nemenikuća