Mural u ulici Đure Jakšića

Mural u ulici Djure Jaksica
Mural u Đure Jakšića, foto: Tijan Boris Ninković

U avgustu 2010. realizovan je prvi projekat KURS-a u javnom prostoru. Oslikavanje murala na fasadi stambene zgrade u ulici Đure Jakšiča br-7. početak je dugoročnog projekta „Umetnička rekonstrukcija“. Pokrovitelj murala je Opština Stari Grad, a materijal je doniran od strane fabrike boja JUB. Oslikavanje je realizovano u saradnji sa Fakultetom likovnih umetnosti u Beogradu.

Mural su oslikali: Mirjana Radovanović, Tanja Uverić, Jelena Grujičić, Nikola Đorđević, Miloš Miletić.