Guest Room Maribor

Guest Room Maribor
Detalj murala oslikanog na fasadi galerije u Koruškoj ulici

U toku avgusta 2012. godine članovi KURS-a su gostovali u Mariboru u okviru programa Guest Room Maribor koji se realizovao u sklopu projekta Maribor Evropska prestonica kulture 2012. Realizovani radovi su nastali kroz analizu nasleđa vezanog za period Drugog svetskog rata i jedne od najvećih fabrika bivše jugoslavije TAM. U radovima je korišćena dokumentacija iz Pokrajinskog arhiva Maribor i Muzeja Narodne Osvoboditve.