Saopštenje organizacija NKSS povodom izmena u radnom zakonodavstvu

17. jul
Ilustracija: KURS

Saopštenje organizacija NKSS povodom izmena u radnom zakonodavstvu:  Zakona o radu, Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, Zakona o privatizaciji i Zakona o stečaju

Dole potpisane organizacije, koje su deo nezavisne kulturno umetničke scene, pridružuju se protestima protiv predloženih izmena Zakona o radu, Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, Zakona o privatizaciji i Zakona o stečaju.

Kao što je u mnogim analizama već istaknuto, ovim izmenama nastavlja se prebacivanje tereta ekonomske krize na leđa najširih, a često i najugroženijih slojeva društva. Nastavljajući da nameće odgovornost za katastrofalnu ekonomsku situaciju u zemlji na same građane, bez ikakvih konkretnih ideja kako da spreči bankrot države, Vlada Srbije ujedno stvara opasan animozitet među različitim grupama u društvu, proglašavajući ih, u skladu sa dnevnopolitičkim potrebama – neradnicima, parazitima ili kočničarima navodnih reformi i prosperiteta. Iako se javnosti obećava da će izmene Zakona o radu dovesti do povećanja zaposlenosti, nije jasno na koji će način to biti omogućeno. Jasno je da će se sniziti i onako niske plate, ukinuti svaki oblik sigurnosti radnog odnosa i ugroziti sloboda sindikalnog organizovanja i radničkog udruživanja. Ukoliko budu usvojene predložene izmene one će biti na štetu radnika a time i celog društva.

Na to se, prema mišljenju relevantnih kritičara ovakvih poteza Vlade, nadovezuju i izmene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koje neće pogoditi samo penzionere i penzionerke, već i ogroman broj porodica koje zavise upravo od malih penzija najstarijih članova porodice. Te izmene direktno ugrožavaju i veliki broj mladih ljudi, među kojima je i najveća nezaposlenost, jer će morati da nastave da čekaju u redovima za bilo kakav posao i postati još podložniji interesima poslodavaca. Dodatno, predložene izmene Zakona o privatizaciji i Zakona o stečaju prete zatvaranjem i onom malom broju (državnih) preduzeća koje dosadašnje vlasti nisu još uništile podržavajući tajkunsku privredu.

Naše organizacije, pored zabrinutosti zbog posledica izmena ovih zakona, skreću pažnju i da je kršenje formalnih demokratskih procedura u donošenju izmena Zakona o radu nedopustivo. Time se narušava rad institucija i sprečava učešće u odlučivanju onih o čijoj se sudbini radi. Takođe, kampanju koja se u državnim i privatnim medijima, uz agilno učešće istaknutih zvaničnika vlasti, vodi protiv onih koji se ovim zakonima sa pravom suprotstavljaju smatramo neprihvatljivom i društveno vrlo štetnom. Sećamo se vođenja ovakvih pogubnih kampanja protiv političkih neistomišljenika tokom devedesetih i decenije našeg rada smo uložili, a i dalje ga ulažemo u otklanjanje njihovih pogubnih posledica po demokratsku svest i kulturu.

S obzirom na situaciju u kojoj se nalazimo, pozivamo prvenstveno kolege i koleginice – radnike i radnice u kulturi, kako one koji rade u institucijama kulture, tako i one iz civilnog sektora, da se usprotive usvajanju izmena ovih zakona. Pozivamo i sve druge ljude – zaposlene i nezaposlene, penzionere i penzionerke, studente i studentkinje, sindikate, da stanu u odbranu ljudskog i radničkog dostojanstva i opšteg napretka celokupnog društva.

Potpisnici:

Poezin, Beograd
Kurs, Beograd
Prozaonline, Beograd
Hop.la!, Beograd
Ministarstvo prostora, Beograd
ZMUC, Zemun
LiceUlice, Beograd
Dobrica Veselinović
See.Cult, Beograd
Bojana Petković
ERG Status, Beograd
Photo Expo, Beograd
Scena Carina, Beograd
Stanica, BeogradKC Rex, Beograd
Perionica, Beograd
Centar za razvoj fotografije, Beograd
Transformator, Beograd

Kiosk, Beograd
CK13, Novi Sad
Prostor, Beograd
Asocijacija mladih, Kruševac
CZKD, Beograd
Frekvencija, Beograd
E-tvrđava, Novi Sad
Generator, Vranje
Hajde.da, Beograd
Cirkusfera, Beograd
Šok zadruga, Novi Sad
Kontekst kolektiv, Beograd
Kuda.org, Novi Sad
Bazart, Beograd
CESK, Niš