Publikacija „Lekcije o odbrani: Da li je moguće stvarati umetnost revolucionarno?“

da li je moguce stvarati umetnost revolucionarno? Publikacija Lekcije o odbrani: Da li je moguće stvarati umetnost revolucionarno? je nastala u okviru projekta Lekcije o odbrani i nastavak je publikacije Lekcije o odbrani: Prilozi za analizu kulturne delatnosti NOP-a  objavljenje 2016. Iz predgovora:
„Ako revolucija može umetnosti dati dušu, onda umetnost može postati ustima revolucije.“ (Lunačarski)
Zbornik koji je pred vama ‒ Lekcije o odbrani: Da li je moguće stvarati umetnost revolucionarno? ‒ prati istoimenu konferenciju koja je okupila autorke i autore s područja bivše Jugoslavije: Vidu Knežević, Gala Kirna, Miklavža Komelja, članice zagrebačkog kustoskog kolektiva BLOK Ivanu Hanaček, Anu Kutleša i Vesnu Vuković i članove grupe KURS Miloša Miletića i Mirjanu Radovanović. Svi učesnici i učesnice su deo svoje istraživačke prakse posvetili analizi različitih aspekata kulturne delatnosti i njene sprege s revolucionarnim zbivanjima pre svega u prvoj polovini XX veka. Specifične teme istraživanja, od kojih je ono Gala Kirna vremenski (i geografski) najudaljenije od Narodnooslobodilačke borbe (NOB), imaju svoje zajedničke problemske tačke u preispitivanju određenih specifičnosti kulturno-umetničkog delovanja, kao što su: mogućnost drugačijeg načina proizvodnje kulturnog sadržaja, kolektivno umetničko stvaranje, te proces demokratizacije kulturno-umetničkog sadržaja, i u krajnjoj instanci revolucionarno delovanje preko polja kulture i unutar njih. Sadržaj Gal Kirn - Ejzenštajn, Vertov i Medvedkin: revolucionarna „kinofikacija“ i nastanak komunističke subjektivnosti Miklavž Komelj - Od nadrealističke do partizanske revolucije BLOK – Ivana Hanaček, Ana Kutleša, Vesna Vuković - Problem umjetnosti kolektiva: Slučaj Udruženja umjetnika Zemlja Vida Knežević - Ilegalna grupa Život i levi umetnički front. Pitanje umetničkog organizovanja. KURS – Miloš Miletić i Mirjana Radovanović - Kulturna delatnost NOP-a: narodna/ revolucionarna/


IMPRESUM
Lekcije o odbrani: Da li je moguće stvarati umetnost revolucionarno?
Izdavači: KURS i Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe
Autori: Miloš Miletić i Mirjana Radovanović (KURS), Vida Knežević, Miklavž Komelj, Gal Kirn, Ivana Hanaček, Vesna Vuković i Ana Kutleša (BLOK)
Urednici: Miloš Miletić i Mirjana Radovanović
Redaktura: Miloš Miletić i Mirjana Radovanović
Lektura: Staša Mijić
Korektura: Bojan Krivokapić
Prevod teksta Gala Kirna: Tamara Naunović i Srđan Prodanović
Dizajn i prelom: Udruženje KURS
Štampa: Standard 2, Beograd, oktobar 2017.
Tiraž: 600

rosa-mobilni

Projekat je realizovana je uz podršku Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe, iz sredstava Saveznog ministarstva spoljnih poslova Nemačke.