Lekcije o odbrani

Lekcije o odbrani

Publikacija Lekcije o odbrani: Prilozi za analizu kulturne delatnosti NOP-a nastala je kao rezultat istraživanja rađenog tokom 2016. godine. Autori su Miloš Miletić i Mirjana Radovanović, članovi udruženja KURS i Mirjana Dragosavljević istoričarka umetnosti. Istraživanje sagledava pojedine segmente razvoja kulture i kulturne politike unutar partizanskog pokreta, s akcentom na period postojanja „Užičke republike“ i održavanja Prvog i Drugog zasedanja Antifašističkog veća naroda Jugoslavije (AVNOJ). Ukazivanjem na ključne faze razvoja kulturne delatnosti, kao i na antagonističke pozicije koje su njeni protagonisti međusobno zauzimali, cilj ovog istraživanja ujedno je i preispitivanje savremenih kulturno-umetničkih praksi unutar širih društvenih pokreta, kao i kritičko sagledavanje naših sopstvenih pozicija unutar tih/takvih praksi.

U proteklim decenijama suočavamo se s politikom istorijskog revizionizma, koju možemo nazvati politikom „istorijskog revanšizma“ snaga poraženih u Drugom svetskom ratu, a koja je uveliko poprimila oblike zvaničnih državnih politika na prostorima svih nekadašnjih republika Socijalističke Fedrativne Republike Jugoslavije. Političke elite savremenog neoliberalnog poretka sukcesivno ukidaju u prošlosti stečena prava na slobodan i dostojanstven život, potencirajući tržišne principe i ostvarivanje profita u svim segmentima društva, pa i u onim označenim kao osnovne tekovine modernog društva (pravo na rad, javno i besplatno obrazovanje i socijalna i zdravstvena zaštita). Polje kulture takođe je podređeno stvaranju profita, a umetnost se otuđuje od sve većeg dela stanovništva; umetnost se posmatra kao odvojena sfera društva, izopštena od društvenih tokova; revolucionarne umetničke prakse postaju eksponati u muzejima i briše im se politički potencijal. Jedan od načina da se suprostavi takvim okolnostima jeste ponovno promišljanje događaja u kojima je ostvaren određen emancipatorski potencijal na relaciji umetnost–politika–društvo. Kako ne bismo ovo polje potpuno prepustili revizionističkim tumačenjima, analize koje dolaze s pozicije levice moraju kritički pristupati razmatranju svih segmenata delovanja NOP-a, a posebno Komunističke partije Jugoslavije (KPJ), kao nosioca njegovog ideološkog okvira.


IMPRESUM

Lekcije o odbrani
Prilozi za analizu kulturne delatnosti NOP-a

Izdavači:
KURS i Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe

Autori:
Mirjana Dragosavljević, Miloš Miletić i Mirjana Radovanović

Urednici:
Miloš Miletić i Mirjana Radovanović

Redaktura:
Vida Knežević, Milan Radanović, Krunoslav Stojaković

Lektura:
Staša Mijić

Dizajn i prelom:
Udruženje KURS

Štampa: Standard 2, Beograd, decembar 2016

Tiraž: 600

rosa-mobilni

Ova publikacija je nastala uz podršku Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe iz sredstava nemačkog Saveznog ministarstva spoljnih poslova. Ova publikacija ili njeni delovi mogu se slobodno koristiti uz navođenje izvora.

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost autora i ne odražava nužno stavove Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe.