Zastava za Anafartalar Çarşısı

Rad se sastoji od pesme „The Great Humanity“ poznatog turskog pesnika Nazima Hikmeta, i ilustracije narodnog kolektivnog plesa. Nazim Hikmet je kao komunista osuđivan i progranan iz Turske. Rehabilitovan je 2009. godine, 46 godina nakon smrti.

Iako je rad* sačinjen od dva opšte prihvaćena elementa, njihovim povezivanjem i stavljanjem u javni prostor izaziva različita čitanja kod posmatrača. Izvlačenje Nazimove poezije iz knjige i stavljanjem u javni prostor, njegove reči postaju poruka koja se konforntira vladajućim narativima (nacionalnim, buržujskim, kapitalističkim), a narodni ples postaje više od igre, to je kolektivni čin zajednice u kom svi moraju da se oslone na drugog, igra u kojoj su svi jednaki. Poezija u kombinaciji sa crtežom dobija jedanu novu formu koja poziva posmatrača da zastane i pročita pesmu u jednon ne toliko uobičajenom ambijentu.

KURS se u umetničkoj praksi dosta koristi kombinovanjem poezije i ilustracije. Smatramo da na ovaj način dolazi do međusobne dopune ove dve umetničke forme. Sa jedne strane ilustracija privlači vizuelnu pažnju posmatrača i budi njegovu znatiželju da pročita stihove, sa druge strane stihovi pružaju jasniju i dublju poruku koja može kod posmatrača da probudi potrebu za promišljanjem samog sadržaja umetničkog rada i njegove poruke.

Ovaj rad nastao je u okviru projekta Persona Non Grata u organizaciji AsiKeçi kolektiva iz Ankare, u oktobru 2017. godine.

*Rad je stajao u tržnom centru par sati nakon postavljanja i nekoliko sati tokom posledenjeg dana projekta, tokom prezentacije KURS-a, jer je nekolicina vlasnika radnji smatrala da je previše provokativan i tražila da se ukloni.

Nâzim Hikmet

The Great Humanity

The great humanity is the deck-passenger on the ship

third class on the train

on foot on the causeway

the great humanity.

The great humanity goes to work at eight

marries at twenty

dies at forty

the great humanity.

There is enough bread for all except the great humanity

it is the same for rice

for sugar

for cloth

for books

there is enough for all except the great humanity.

The great humanity has no shade on his soil

no lamp on his road

no glass on his window

but the great humanity has hope

you can’t live without hope.


[youtube id=”nFVj59dPCq8″]