Šta znamo o solidarnosti? – (Ne)Mogući primeri iz prošlosti

Šta znamo o solidarnosti? – (Ne)Mogući primeri iz prošlosti je umetnički rad u okviru izložbe The Lasting Effect  u Ramali1, koja je održana u sklopu palestinskog bijenala Qalandiya International. Rad se sastoji iz murala u istorijskom delu Ramale i Zidnih novina.

O radu Šta znamo o solidarnosti? – (Ne)Mogući primeri iz prošlosti

Ovaj rad je intervencija u javnom prostoru sačinjena od fragmenata istorijskih primera solidarnog delovanja. Polazimo od druge Benjaminove teze O shvatanju istorije: “Istorijski artikulisati prošlost ne znači spoznati je ‘kakva je, u stvari, bila’. To znači ovladati sećanjem onako kako blesne u trenutku opasnosti.”

Danas svedočimo čestim pozivima na solidarnost. Da li je solidarnost postala fraza i/ili simboličan čin javnosti? Mi nemamo odgovor na ovo pitanje. Želimo da istaknemo neke istorijske primere solidarnog delovanja, da učimo i da otvorimo/stvorimo prostor za promišljanje mogućnosti solidarnog delovanja danas.

Mural

Mural je sačinjen od simbola revolucionarne borbe koji se povezuju sa palestinskim i jugoslovenskim nasleđem. Naša ideja je bila da prikažemo mogućnost solidarne socijane borbe, koja bi morala da prevaziđe podele na bazi rasne, nacionalne, verske i rodne pripadnosti. U prvom planu su tri ruke, dve koje vezu stihove na tkanini i jedna borbena pesnica. Tradicionalni vez je važan simbol borbe i otpora u Palestini, posebno tokom Izraelske okupacije. Vez je iskorišćen kao motiv koji spaja, kompozicijski razdvojene, ruke na muralu tkaninom (zastavom) na kojoj su izveženi stihovi na engleskom i arapskom jeziku. Stihovi su odlomak pesme Branka Ćopića „Pjesma mrtvih proletera“, a arapski ispis je dizajnirao i oslikao Mohammad Omar.

Zidne novine

Zidne novine u okviru izložbe smo koncipirali kao kratki vodič o tri, za nas, važna čina (pokušaja) solidarnosti: učešće jugoslovena u Internacionalnim brigadama tokom Španskog građanskog rata, izbeglički kamp u Al Šatu i protest u Beogradu nakon ubistva Patrisa Lumumbe.

 

Ovogodišnje izdanje bijenala okuplja više desetina palestinskih i internacionalnih umetnika, koji su okupljeni pod zajedničkom temom „Solidarnost“. Dok je intervencija KURS-a izvedena u okviru izložbe The Lasting Effect koja je završni deo rezidencijalnog programa Mamarat (Paths) u organizaciji opštine Ramala. Kustoskinja izložbe je Reem Fada, a pored KURS-a, učestvovali su: Khalil Rabah, Jawad Malhi, Sandi Hilal, MTL Collective, Jasmina Wojcik, Daniel Toca, Jose Luis Benavides, Joanna Rajkowska.

1 Ramala se nalazi u Zapadnoj obali na 10km od Jerusalima i danas je administrativni centar teritorije pod kontrolom Palestinske nacionalne uprave. Veći deo Zapadne obale je pod okupacijom Izraela.