„Gradove smo vam podigli“ vizuelizacija istraživanja

Od teksta do izložbene didaskalije:

kako vizuelizovati istraživanja

Glavni zadatak KURS-a je bio da teorijsku, analitičku i arhivsku građu, nastalu i prikupljenu tokom istraživanja sprovedenih za potrebe izložbe “Gradove smo vam podigli“, prevede u vizuelni jezik i koherentnu reprezentacijsku celinu.

Kolažni pristup u obradi je bio način da se na što jasnije prikaže kompleksnost tema i raznovrsnost materijala u kojima dominira tekst. Kako bi se što više pojednostavio sadržaj i omogućilo jasnije čitanje, ali i međusobno povezivanja istraživanja, cela postavka i kompozuicija su izvedene u četiri nivoa. Prvi pozadinski nivo je izbor arhivkih fotografija koja prikazuju situacije, narod i infrastrukturu iz perioda socijalizma. Ovaj nivo je rasterizovan i bled, skoro pa nevidljiv, povezan u friz. U drugom sloj su ispisane ključne rečenice, koje jasno i nedvosmisleno prenose poruku istraživanja i ilustovani statistički podaci koji su bitni za čitanje materijala. Treći layer je postavljen na ramove, na kojima se nalaze delovi tekstova istraživanja, kao i arhivski štampani materijal (posteri, fotografije). Četvrti i poslednji sloj se sastoji od predmeta i artefakta koji stoje van zidova. Kao dodatni element koji povezuje i kontakstualizuje
sva istraživanja, pojavljuju se odštampane stranice sarajevskog Oslobođenja koje se dotiču neposredno tema istraživanja.

Kombinovanjem različitih materijala, suptilnih razlika u papiru, rukom ispisanog i odštampanog teksta, dodatno se naglašavaju protivrečnosti jugoslovenskog socijalizma o kojima ova izložba govori.

„Gradove smo vam podigli“

Izložba o protivrečnostima jugoslovenskog socijalizma

Paviljon Cvijeta Zuzorić, Kalemegdan

13. jun – 02. jul 2018.

Iz teksta kustoskog kolektiva:

Kada je sredinom šezdesetih godina, govoreći o položaju radnika, tadašnji predsednik Saveza
sindikata Jugoslavije izjavio da „ako radnicima nije dobro, neka štrajkuju!“, nije ni slutio da će
uskoro to postati jugoslovenska realnost. Tokom osamdesetih štrajkovi su postali redovna pojava u
gradovima širom zemlje. Od „Trepče“ do „TAM-a“, od „Labina“ do „Zmaja“ – radnici i radnice su
štrajkovali zahtevajući bolje radne i životne uslove, a protiv mera štednje i neoliberalnog
restrukturiranja Jugoslavije, koje je podržavalo i guralo pre svega političko i ekonomsko
rukovodstvo.

Izložba „Gradove smo vam podigli“ govori upravo o tome. O kontradikcijama jugoslovenskog
socijalizma koje su naročito bile izražene tokom osamdesetih godina prošlog veka i koje su vodile
restauraciji kapitalističkog sistema. Međutim, pomenuti društveni procesi nisu se odvijali
pravolinijski, ni bez otpora. Radilo se o kompleksnim klasnim logikama koje su se međusobno
sudarale i sukobljavale, proizvodeći tako protivrečne političko-ekonomske pojave koje je nužno
ponovo proučiti i sagledati.

Danas su sve države nastale nakon razbijanja Jugoslavije nacionalističko-kapitalističke, a
neoliberalne „tranzicijske“ agende koje sprovode lokalni režimi pogoduju isključivo logici kapitala.
Višedecenijski učinak procesa društvene transformacije najočigledniji je i najmerljiviji u sferi rada –
potpuno uništavanje radničkih struktura i institucija demokratskog upravljanja ekonomijom, mase
nezaposlenih ili slabo plaćenih radnica i radnika koje strepe za sopstvenu egzistenciju na periferiji
globalnog kapitalističkog sistema. Od Vardara do Triglava veza i dalje postoji, ali ona je
transformisana u putanju trgovine promašenim investicijama i jeftinom radnom snagom. U ovakvoj
društveno-političkoj konstelaciji interese radničke klase malo ko zastupa. Stoga je nužno održavati
perspektivu radništva vidljivom, sagledati iskustva i greške iz prošlosti i otvarati prostor za
stvaranje drugačijeg društva.

U okviru izložbe „Gradove smo vam podigli“ vraćamo se na period socijalizma i njegovih
protivrečnosti, a kroz niz istraživanja otvaramo pitanja koja su u kompleksnom međuodnosu: od
ekonomije, politike, radničkog organizovanja do slobodnog vremena, medija, kulture i umetnosti.

Na izložbi učestvuju: Bojan Mrđenović (Zagreb), Boris Postnikov (Zagreb), Centar za
savremenu umjetnost Crne Gore (Podgorica), Crvena (Sarajevo), Doplgenger (Beograd), Filip
Jovanovski i Ivana Vaseva (Skoplje), grupa Borovo (Zagreb), Irena Pejić (Beograd), Iskra
Krstić (Beograd), Kurs (Beograd), Lidija K. Radojević i Ana Podvršič (Grac/Ljubljana),
Majlinda Hoxha (Priština), Mario Reljanović (Beograd), Milica Lupšor (Zrenjanin), Kulturni
centar Punkt (Nikšić), Radnički video klub (Zrenjanin), Srđan Kovačević (Zagreb), Vigan
Nimani (Priština).

Kustoski kolektiv: Vida Knežević i Marko Miletić (Kontekst kolektiv)

Vizuelni identitet i arhitektura izložbe: Andreja Mirić

Dizajn postavke i vizuelizacija istraživanja: Miloš Miletić i Mirjana Radovanović (KURS)

Produkcija Centar za kulturnu dekontaminaciju.