Crtice o borbi

“Ne vode se revolucije da se o njima pišu pjesme. I pjesme i revolucije rađaju se da bi se sačuvali dostojanstvo čovjeka, njegovo osnovno ljudsko pravo na mir, na slobodu, na stvaralaštvo.” Juro Kaštelan

„Crtice o borbi“ je kolektivni umetnički rad KURS-a i Bojana Krivokapića. Rad svojim sadržajem adresira neke od najprisutnijih socijalnih problema savremenog društva. Inspirisan radom partizanskih štamparija i Partizanskom Zdravljicom iz 1944. koja je štampana u ilegalnoj štampariji u Trilofu, rad pokušava da spoji estetsko iskustvo sa političkim zarad kolektivne borbe.

Kroz spoj proze Bojana Krivokapića, revolucionarne poezije autora sa prostora Jugoslavije i ilustracija KURS-a pravi se veza između različitih umetničkih praksi i istorijskih trenutaka. Iako su ti trenutci definisani drugačijim istorijskim kontekstima, zahtevi ispoljivani u socijalnim i društvenim borbama iz XIX i prve polovine XX veka, danas se ponovo aktuelizuju ili pak njihova aktuelnost nikada nije ni prestala.

Ovim radom ukazujemo na potencijal kolektivnog promišljanja i zalaganja za bolje i ravnopravnije društvo, kao i mišljenja prostora umentosti i kulture kao prostora borbe, emancipacije i edukacije.

Rad je urađen nakon rezidencijalnog boravka u Celju u organizaciji Zavoda CELEIA za izložbu “Umetnost je važna. Ali nije dovoljna” kustoskinje Mirjane Dragosavljević.