Design

KURS often designs and illustrates various books published by leftist organizations from the region.

Vratimo socijalizam u igru
Klijent: Centar za politike emancipacije Opis: Dizajn i prelom publikacije; dizajn programa konferencije Godina: 2015.
KURS sveska #1
  Nakon više godina dizajniranja publikacija i promo materijala za partnerske organiacije, krećemo sa KURS produkcijom. KURS sveska #1 je prvi proizvod u okviru etikete Kabinet.