Projekcija Waterfront: a post-Ottoman post-socialist story

Hvala za prijavu.

Film možete pogledati na ovom linku.

Šifra: hercegovacka

Ova šifra će biti aktivna do 5.5.2021.
KURS zadržava pravo da važenje šifre produži.